Minőségbiztosítás

HACCP RENDSZER

Az élelmiszerbiztonság fokozása érdekében a törvényi, rendeleti követelmények betartásán túl HACCP rendszert alakítottunk ki és működtetünk.
Célunk a hatósági ellenőrzés segítése, valamint az élelmiszer biztonsága iránti bizalom növelésével a partneri kapcsolatok szélesítése, bővítése.

A SZABADOS-HÚS Kft-nél előállított termékek biztonságát, az egyenletes jó minőséget az alapos körültekintő, szabályozott beszerzési tevékenység, valamint a HACCP rendszer bevezetése és működtetése garantálja.

Célunk a SZABADOS-HÚS Kft. élelmiszer-előállító tevékenységének folyamatában a "biztonságot" befolyásoló kockázati tényezők elemzése, a preventív beavatkozások rendszerének kialakítása, dokumentálása, a rendszer működésének ellenőrzése.

Az elemzés a termék biztonságát

                           - biológiai (mikrobiológiai)
                           - fizikai és
                           - kémiai
tekintetben veszélyeztető faktorokra irányul.

A HACCP rendszer szerves egységet képez a hatósági felügyeletet ellátó állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai szervezetek munkájával. A hatósági  vizsgálati eredményeket illetve az ellenőrzés megállapításait beépíti a HACCP rendszerbe és annak ismeretében történik intézkedés.

A HACCP rendszer hatálya a beérkező alapanyag átvételétől az előkészítés, vágás, darabolás, zsírsütés, csomagolás, késztermék gyártás, raktározás, tárolás, értékesítés folyamataira terjed ki.

Az egyéb beérkező, illetve vásárolt technológiai alap-, segéd- és csomagolóanyag minőségét szerződésekben rögzítik, melynek megfelelőségéről átvételi ellenőrzéssel győződnek meg.

A technológiai folyamat műszaki szinvonalát és működését biztosító anyagok (gépzsír, olaj, stb.) beszerzése  a mindenkor engedélyezett körből történik.

A napi operatív feladatok, a rendszer kialakítására, működésére, karbantartásának, naprakészségének, biztosítására HACCP munkacsoportot neveztünk ki és működtetünk.

A HACCP munkacsoport munkáját nagy tapasztalattal és hozzáértéssel bíró állategészségügyi kirendeltségvezető állatorvos segíti.

Szükség és igény szerint a HACCP rendszer működtetéséhez a Kft. külső szakember segítségét is igénybe veszi aki évente legalább egyszer felülvizsgálja és akkreditálja rendszerünket.